Praktijkondersteuners – Huisartsenpraktijk De Vrije Gang – Bedum
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Vrije Gang
De Vrije Gang 2A 9781 NS
Bedum

Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuner Somatiek

De praktijkondersteuners (afgekort POH) met vaak een verpleegkundige vooropleiding hebben ieder hun eigen specialisatie.

De kennis en kunde van de praktijkondersteuners wordt ingezet bij de zorg voor bepaalde groepen mensen met een chronische aandoening.  Voorbeelden hiervan zijn:  Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte), een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, boezemfibrilleren en luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD. Daarnaast wordt de praktijkondersteuners ingezet voor de begeleiding van kwetsbare ouderen en kan zij inspelen op cognitieve achteruitgang. Een geheugentest kan hierbij worden toegepast.

Binnen de spreekuren van de praktijkondersteuners is er ruime aandacht voor een gezonde leefstijl. Zo nodig vindt er een verwijzing plaats naar een diëtiste. Ook kan zij verwijzen naar een fysiotherapeut, pedicure of podotherapeut. Zo nodig is er contact met andere zorgverleners, zoals een internist, cardioloog, longarts of geriater.

  • Marjan Vink
  • Ilona Wolters
  • Martine Almoes
  • Rienke Feitsma

Praktijkondersteuner GGZ

Als de huisarts een vermoeden heeft dat u klachten heeft als gevolg van een psychisch probleem dan kan de huisarts u naar haar verwijzen. Dit zijn klachten zoals zich somber voelen, angst en paniekgevoelens, stress, piekeren en slaapproblemen. Ook problemen op het gebied van werk, sociale contacten,  of het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen kunnen worden besproken.

Samen met u bespreekt ze uw klachten en vragen. Vervolgens adviseert ze over een eventueel vervolg. Dit kunnen een aantal vervolggesprekken zijn, maar het is ook mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding elders. Dit kan bv. bij een psycholoog, een GGZ-instelling, maatschappelijk werk.

De praktijkondersteuner heeft een brede scholing en ervaring binnen de GGZ. Naast gesprekken met haar, kan ze ter ondersteuning ook gebruik maken van E-health. Dat zijn online begeleidings- modules.

  • Sacha van Rheenen