Praktijkondersteuner – Huisartsenpraktijk De Vrije Gang – Bedum
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Vrije Gang
De Vrije Gang 2A 9781 NS
Bedum

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuners (ook wel: praktijkverpleegkundige of afgekort POH) zijn HBO opgeleide verpleegkundigen met ieder hun eigen specialisatie. Zij houden zelfstandig spreekuur in de huisartsenpraktijk. De assistentes beheren de agenda van de praktijkondersteuners, dus u kunt gewoon via het algemene nummer van de huisartsenpraktijk een afspraak maken of wijzigen. Wanneer u door de huisarts naar de praktijkverpleegkundige wordt verwezen ontvangt u een oproep, of wordt u gebeld om een afspraak te maken voor het spreekuur.

De kennis en kunde van de praktijkverpleegkundigen wordt ingezet bij de zorg voor bepaalde groepen mensen met een chronisch aandoening.  Voorbeelden hiervan zijn:  Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte), een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, boezemfibrilleren en luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD. Daarnaast wordt de praktijkverpleegkundige ingezet voor de begeleiding van kwetsbare ouderen en kan zij inspelen op cognitieve achteruitgang. Een geheugentest kan hierbij worden toegepast.

Binnen de spreekuren van de praktijkverpleegkundige is er ruime aandacht voor een gezonde leefstijl. Zo nodig vindt er een verwijzing plaats naar een diëtiste. Ook kan zij verwijzen naar een fysiotherapeut, pedicure of podotherapeut. Zo nodig is er contact met andere zorgverleners, zoals een internist, cardioloog, longarts of geriater.

Terug naar overzicht