Praktijkassistentes – Huisartsenpraktijk De Vrije Gang – Bedum
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Vrije Gang
De Vrije Gang 2A 9781 NS
Bedum

Praktijkassistentes

Triage

De assistente neemt een belangrijke plaats in de huisartsenpraktijk. Ze heeft de volgende taken:

 • Eerste aanspreekpunt telefonisch en op de praktijk
 • Ondersteuning van de huisarts bij het spreekuur.
 • Organisatie van het spreekuur en de huisbezoeken.
 • Geven van medische en farmaceutische adviezen.

De assistente is degene die u te woord staat als u de praktijk belt om een afspraak te maken. Zij zal u een aantal vragen stellen over de aard van uw klachten (dit noemen we ‘triage’).  Naar aanleiding van deze (telefonische) triage kan de assistente u adviseren en/of in overleg met u een afspraak maken met de huisarts, praktijkondersteuner of praktijkassistente. Dit gesprek is belangrijk voor een goede doorverwijzing naar de huisarts of andere zorgverlener. Zo kan zij de urgentie bepalen en de benodigde tijd voor de afspraak in overleg met u vaststellen en kunnen de spreekuren beter ingepland worden. 

De doktersassistenten zijn opgeleid voor deze taken en werken onder het toezicht van de huisarts. Zij hebben beroepsgeheim. Wij realiseren ons dat niet iedereen het prettig vindt om de reden van de afspraak te bespreken met de assistente en vanzelfsprekend staat het u dan ook vrij om de vragen van de assistente niet te beantwoorden indien u hiertegen bezwaar hebt.

Spreekuur

Daarnaast heeft de assistente een eigen spreekuur. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken. Voor sommige dingen, zoals bijvoorbeeld een hartfilmpje, kan het wel noodzakelijk zijn dat u eerst door uw huisarts gezien wordt. U kunt bij de assistente terecht voor:

 • bloeddrukcontrole (ketenzorg Cardio Vasculair Riscio Management)
 • urinecontrole (tevoren telefonisch contact opnemen met de praktijk)
 • Hb-/suikercontrole
 • uitspuiten van oren
 • wratten aanstippen (wanneer de wrat voor de 1e keer behandeld moet worden dan eerst via het spreekuur van uw huisarts)
 • wondverzorging
 • hechtingen verwijderen
 • uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • toedienen van injecties
 • bloedafname

Terug naar overzicht