Beroepsgeheim & machtigen – Huisartsenpraktijk Bedum – Bedum
Header afbeelding

Beroepsgeheim & machtigen

Beroepsgeheim

Een huisarts heeft, net als andere hulpverleners in de gezondheidszorg, een geheimhoudingsplicht. Geheimhouding betekent dat de huisarts uw gegevens niet aan anderen mag geven. Ook niet aan uw partner of uw kinderen. Hij mag dit alleen doen als u daar toestemming voor hebt gegeven, anders blijft alles wat u bespreekt met uw huisarts geheim. Het beroepsgeheim geldt ook na de dood.

Informatie verstrekking
Wij geven uitsluitend uitslagen van onderzoeken door die uzelf betreffen. Vanwege de geheimhoudingsplicht verstrekken wij geen gegevens van derden, dus ook niet van uw partner, zoon of dochter (van 18 jaar of ouder).

Kinderen en jongeren
Een huisarts mag wel met ouders praten over de medische situatie van hun kinderen jonger dan 12 jaar. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar beslist de huisarts zelf, na overleg met het kind, of hij de ouders inlichtingen geeft.

Anderen informeren
Een huisarts kan ook zonder uw toestemming gegevens verstrekken aan personen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling. U kunt hierbij denken aan spoedgevallen waarbij overleg met een specialist nodig is of de verpleeghuisarts die meer informatie over een patiënt wil in verband met een tijdelijke behandeling of opname. De gegevens moeten dan wel noodzakelijk zijn voor de behandeling en het doorgeven ervan moet ook in uw belang zijn.  De praktijkverpleegkundige, praktijkassistenten en apothekersassistenten moeten om hun werk goed te doen, inzage hebben in uw medische gegevens. Ook zij zijn net als uw huisarts gebonden aan het beroepsgeheim

Machtigen

Een gevolg van de nieuwe privacywet AVG is dat patiënten uitsluitend voor zichzelf en/of de kinderen tot 16 jaar een afspraak kunnen maken, medicatie kunnen bestellen of medische gegevens kunnen ophalen. Omdat dit in sommige gevallen voor problemen kan zorgen kan dit  machtigingsformulier worden ingevuld. Dit formulier kunt u (laten) inleveren bij de assistente op de huisartsenpraktijk. Denk eraan dat u een geldig legitimatiebewijs meeneemt, zodat wij de identiteit kunnen verifiëren.

Zonder machtigingsformulier is het dus niet mogelijk om voor iemand anders bijvoorbeeld herhaalmedicatie te bestellen of een afspraak te maken.