Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Bedum – Bedum
Header afbeelding

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U mag het ons mondeling melden, maar het kan soms prettiger zijn als u het op papier zet. Wij verzoeken u dan dit formulier in te vullen en bij ons in te leveren.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijns zorg waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Indien u een klacht heeft over een waarnemend huisarts (Dokter Posthumus of niet vaste waarnemende huisartsen, bijvoorbeeld tijdens vakantie of ter vervanging bij ziekte), verzoeken we u dit eerst bij de betrokken huisarts zelf aan te geven zodat u het via een gesprek kunt oplossen. Indien u er samen niet uit komt, dan kunt u voor bemiddeling contact opnemen met het SKGE, de klachtenfunctionaris waarbij ook de waarnemend huisartsen ook zelf bij zijn aangesloten.
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg - SKGE

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.