Afspraak maken – Huisartsenpraktijk Bedum – Bedum
Header afbeelding

Afspraak maken

Afspraak maken: telefonisch of online

 • Telefonisch050–301 2276 tussen 08.00-10.00 uur
 • Online: via [Uw Zorg Online] (let op! hiervoor zijn maar een beperkt aantal plekken per dag beschikbaar, heeft u een dringende vraag/klacht of kunt u pas over een aantal dagen een afspraak inplannen? dan graag telefonisch contact opnemen met de assistente, het betekent niet automatisch dat er geen plek meer is)

Algemene zorgvragen:
U heeft een zorgvraag, bent bezorgd of u komt er niet uit na het raadplegen van www.thuisarts.nl

1. U belt met de praktijk.
2. De assistente gaat u vragen stellen om samen met u een inschatting te maken welke zorg u nodig heeft.
3. We kunnen u op een aantal manieren helpen. U kunt denken aan:

 • Een vraag online stellen aan de huisarts, praktijkassistente of praktijkondersteuner via [Uw Zorg Online].
 • Door de assistente zelfstandig af te handelen hulpvraag. U krijgt telefonisch adviezen van de assistente mee en er worden ook afspraken met u gemaakt wanneer u weer contact moet opnemen.
 • Door de huisarts af te handelen telefonische hulpvraag.
 • De assistente plant een terugbelafspraak voor u in.

4. meerdere klachten? Geef het aan bij de assistente, dan kan er meer tijd ingepland worden

5. meerdere familieleden? Geef het aan bij de assistente, dan kunnen er meerdere afspraken gemaakt worden

Telefonisch spreekuur

U kunt via de assistente een afspraak maken op het telefonisch spreekuur van de huisarts of de praktijkondersteuner. De assistente zal u vragen wat u wilt bespreken, dan kan de huisarts of praktijkondersteuner zich indien nodig alvast op voorbereiden. U kunt uw voorkeur aangeven wanneer u bereikbaar bent, maar we kunnen helaas geen vast tijdstip geven waarop u wordt teruggebeld.

Huisbezoek

Het aanvragen van bezoek aan huis (visite) is met name bedoeld voor diegenen die het spreekuur wegens hun ziekte niet kunnen bezoeken. Op de praktijk kunt u beter onderzocht worden; hier zijn meer mogelijkheden dan in de thuissituatie. 

Huisbezoek na ziekenhuisopname

Het is belangrijk om te weten dat uw huisarts niet altijd bericht krijgt op het moment dat u weer naar huis gaat na een ziekenhuis opname. Het is mede om die reden niet vanzelfsprekend dat de huisarts meteen na uw verblijf in het ziekenhuis bij u op huisbezoek komt. Natuurlijk kunt u, als u behoefte heeft aan contact met uw huisarts, zelf contact opnemen met de praktijkassistente om een afspraak (telefonisch, spreekuur, huisbezoek) in te plannen.

Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuner Somatiek

De praktijkondersteuners (afgekort POH) met vaak een verpleegkundige vooropleiding hebben ieder hun eigen specialisatie.

De kennis en kunde van de praktijkondersteuners wordt ingezet bij de zorg voor bepaalde groepen mensen met een chronische aandoening.  Voorbeelden hiervan zijn:  Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte), een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, boezemfibrilleren en luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD. Daarnaast wordt de praktijkondersteuners ingezet voor de begeleiding van kwetsbare ouderen en kan zij inspelen op cognitieve achteruitgang. Een geheugentest kan hierbij worden toegepast.

Binnen de spreekuren van de praktijkondersteuners is er ruime aandacht voor een gezonde leefstijl. Zo nodig vindt er een verwijzing plaats naar een diëtiste. Ook kan zij verwijzen naar een fysiotherapeut, pedicure of podotherapeut. Zo nodig is er contact met andere zorgverleners, zoals een internist, cardioloog, longarts of geriater.

 • Marjan Vink
 • Henriëtte Kamperman
 • Martine Almoes

Praktijkondersteuner GGZ

Als de huisarts een vermoeden heeft dat u klachten heeft als gevolg van een psychisch probleem dan kan de huisarts u naar haar verwijzen. Dit zijn klachten zoals zich somber voelen, angst en paniekgevoelens, stress, piekeren en slaapproblemen. Ook problemen op het gebied van werk, sociale contacten,  of het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen kunnen worden besproken.

Samen met u bespreekt ze uw klachten en vragen. Vervolgens adviseert ze over een eventueel vervolg. Dit kunnen een aantal vervolggesprekken zijn, maar het is ook mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding elders. Dit kan bv. bij een psycholoog, een GGZ-instelling, maatschappelijk werk.

De praktijkondersteuner heeft een brede scholing en ervaring binnen de GGZ. Naast gesprekken met haar, kan ze ter ondersteuning ook gebruik maken van E-health. Dat zijn online begeleidings- modules.

 • Sacha van Rheenen
 • Nienke Eising

Praktijkassistenten

De praktijkassistenten neemt een belangrijke plaats in onze huisartsenpraktijk. Zij hebben heeft de volgende taken:

 • Eerste aanspreekpunt telefonisch en op de praktijk
 • Ondersteuning van de huisarts bij het spreekuur.
 • Organisatie van het spreekuur en de huisbezoeken.
 • Geven van medische en farmaceutische adviezen.

De praktijkassistent is degene die u te woord staat als u de praktijk belt om een afspraak te maken. Zij zal u een aantal vragen stellen over de aard van uw klachten (dit noemen we ‘triage’).  Naar aanleiding van deze (telefonische) triage kan de assistente u adviseren en/of in overleg met u een afspraak maken met de huisarts, praktijkondersteuner of praktijkassistent. Dit gesprek is belangrijk voor een goede doorverwijzing naar de huisarts of andere zorgverlener. Zo kan de urgentie en de benodigde tijd voor de afspraak bepaald worden en kunnen de spreekuren beter ingepland worden.

De praktijkassistenten zijn opgeleid voor deze taken en werken onder het toezicht van de huisarts. Zij hebben beroepsgeheim. Wij realiseren ons dat niet iedereen het prettig vindt om de reden van de afspraak te bespreken met de praktijkassistent en vanzelfsprekend staat het u dan ook vrij om de vragen van de assistent niet te beantwoorden indien u hiertegen bezwaar hebt. Daarnaast heeft de praktijkassistent een eigen spreekuur. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken. Voor sommige dingen, zoals bijvoorbeeld een hartfilmpje, kan het wel noodzakelijk zijn dat u eerst door uw huisarts gezien wordt. U kunt bij de assistente terecht voor:

 • bloeddrukcontrole (ketenzorg Cardio Vasculair Riscio Management)
 • urinecontrole (tevoren telefonisch contact opnemen met de praktijk)
 • Hb-/suikercontrole
 • uitspuiten van oren
 • wratten aanstippen (wanneer de wrat voor de 1e keer behandeld moet worden dan eerst via het spreekuur van uw huisarts)
 • wondverzorging
 • hechtingen verwijderen
 • uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • toedienen van injecties
 • bloedafname